Kā bērniem veidot finanšu prasmes un atbildību naudas lietās

Kā bērniem veidot finanšu prasmes un atbildību naudas lietās

“Finanšu pratība ir viena no 21. gadsimtā nepieciešamajām prasmēm – gan mazotnē, gan pieaugušā vecumā. Tas ļaus gan atbilstošāk pārraudzīt savu budžetu, gan ilgtermiņā sekmīgāk plānot finanšu jautājumus, gan izvairīties no nepatīkamas pieredzes naudas lietās. Tādēļ izpratni par naudu svarīgi veidot un attīstīt jau mazotnē,” apgalvo kredītu salīdzināšanas rīka “Sortter” vadītājs Markus Huhdanpää

Kad ar bērnu sākt runāt par naudas lietām?

Viens no piemērotākajiem brīžiem, kad pievērsties bērna izpratnes veidošanai par naudas lietām, būtu laiks pirms skolas gaitu sākšanas. Visticamāk, ka tieši tad mazais skolēns sāks saņemt pirmo kabatas naudu, iespējams, pat iegūs pirmo bankas karti. Tādēļ svarīgi radīt izpratni un interesi, kā ar šo naudu rīkoties, cik un kādiem mērķiem tērēt. Tāpat šis būtu atbilstošs laiks rosināt mazo cilvēku atlicināt kaut dažus desmitus centu, lai saviem spēkiem veidotu nelielus uzkrājumus kādas īpaši kārotas lietas iegādei.

Bērnu finanšu pratības veicināšanai var, piemēram, izveidot krājkontu. Tajā ar noteiktu regularitāti vecāki, vecvecāki vai citi tuvinieki var ieskaitīt līdzekļus, kurus varēs saņemt pēc pilngadības. Līdz tam kopīgi ar bērnu var sekot līdzi konta stāvoklim, salīdzināt uzkrājumu pieaugumu, pārrunāt, kādiem mērķiem izmantot šos līdzekļus. Viena no iespējām – uzkrāt līdzekļus izglītībai, lai uzsākot studijas augstskolā, nebūtu jāņem studējošā vai studiju kredīts.

Finanšu izglītības iespējas

Atbilstoši katram vecumposmam, par naudas lietām māca skolā. Mazākajās klasēs tas saistīts ar izpratni par naudu, par savām personīgajām un ģimenes finansēm. Savukārt vecākajās klasēs tiek apgūti jautājumi par valsts un pašvaldību budžetiem, ar nodokļu lietām. Piemēram, pamatizglītības standarts1 un vidējās izglītības standarts2 nosaka skolēna iegūstamās prasmes finanšu lietās:

  • beidzot 3. klasi, skolēns, ar skolotāja palīdzību prot izveidot vienkāršu budžetu, prot pamatot savu izvēli par lielākas naudas izlietojumu. Tāpat bērns prot vērtēt situācijas, kurās tiek iegūta un tērēta nauda, kā arī to, kāda ir naudas loma, lai pārdotu un lai nopirku nepieciešamo preci;
  • beidzot 6. klasi, skolēns rīkojas kā atbildīgs patērētājs. Izmantojot dažādus avotus, novērtē to, ko nodrošina nauda, kādas ir naudas funkcijas. Tāpat skolēns šajā vecumā prot salīdzināt dažādus norēķinu veidus, izprot tos – kādi tie bijuši pagātnē un kādi ir mūsdienās;
  • beidzot 9. klasi, skolēns izprot valsts budžeta veidošanas pamatprincipus, izprot nodokļu nepieciešamību. Tāpat jaunietis izprot lietas, kas saistītas ar centrālo banku darbību, ar inflāciju;
  • beidzot 12. klasi, skolēns pārvalda savus finanšu līdzekļus, lai, analizējot savu budžetu, dzīvotu tā ietvaros, nepieļautu pārtēriņu ikdienas situācijās un palielinātu ieņēmumus. Tāpat paredzēts, ka tiek apgūts kā analizēt dažādus līdzekļu izlietojuma un ieguldījuma veidus, finanšu pakalpojumu cenas, alternatīvas izmaksas un to ietekmi uz personīgo budžetu. Skolā apgūstamais paredz, ka skolēns izvērtē norēķinu veidu piemērotību, riskus un to novēršanas iespējas.

Tāpat bērna un jaunieša finanšu pratības veidošanai un uzlabošanai iespējams izmantot dažādus materiālus, kas pieejami tiešsaistē. Internetā ir gan teorētiska, gan praktiska informācija, kas, tai skaitā interaktīvā un katram vecumposmam atbilstošā veidā, palīdz izprast naudas jautājumus.

Finanšu pratība bērnībā – pamats labākai dzīvei nākotnē

Bērnībā un skolas laikā iegūtās finanšu pratības pamatiemaņas, pilnveidotas dzīves gaitā, veicinās izpratni par to, kā atbilstošāk rīkoties ar naudu. Tās ļaus veiksmīgāk plānot savu budžetu, izvērtēt iespējas un nepieciešamību uzņemties finanšu saistības, piemēram, pirkumus uz nomaksu vai hipotekāro kredītu vai auto līzingu u.c.

Jo lielāka uzmanība finanšu pratībai un personīgajiem finanšu jautājumiem tiks pievērsta mazotnē gan ģimenē, gan skolā, jo būs lielākas iespējas, ka naudas lietās klāsies labāk arī turpmāk. Piemēram, veiksmīgāk veidot uzkrājumus, izvairīties no nepatīkamas pieredzes, kas saistīta ar ātrajiem kredītiem ar sliktu kredītvēsturi.

Tomēr, ja šķiet, ka līdztekus paša zināšanām nepieciešams eksperta padoms, tad noderēs “Sortter” kredītu salīdzināšanas platforma. Tas ir ērts un inovatīvs Somijā radīts bezmaksas tiešsaistes rīks, kas palīdz uzzināt dažādu finanšu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un sniedz lietderīgu informāciju blogā.

_____________________________________________________________________________

 

Reklāmraksts – Sortter

Foto: Unsplash

 

Pievienot komentāru

Tavs epasts pie mums ir drošībā.

Pieslēgties Ģimenes Dzīve

Konta informācija tiks apstiprināta pa e-pastu.

Reset Your Password